A Krúdyban a Rátz Tanár Úr Életműdíj!

Gimnáziumunk pedagógusa, Gergely Tibor tanár úr az idén a biológia tantárgy népszerűsítésében való hatékony szerepvállalásáért Rátz Tanár Úr Életműdíjban részesült, melyet a Magyar Tudományos Akadémián vett át.

Gergely Tibor tanár úr több évtizede meghatározó biológia-földrajz-számítástechnika szakos pedagógus egyénisége iskolánknak, a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumnak; illetve nem csak városunkban, hanem országos szinten is ismertté vált versenyfelkészítő, szervező tevékenységével. Tudását folyamatosan bővíti, 2005-ben biológiatanári pedagógus szakvizsgát tett, három éve pedig megszerezte a mesterpedagógusi minősítést mint innovátor biológiatanár.

Szakmai felkészültségét, felkészítő tevékenységét mutatja, hogy tanítványai rendszeres résztvevői, döntősei a különböző biológiai versenyeknek. Többen is szerepeltek a biológia OKTV országos döntőjében, ahol 2010-ben 1. helyezést ért el tanítványa, illetve a Nemzetközi Biológia Diákolimpián lett ezüstérmes. Tanítványai a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny országos döntőjének állandó résztvevői, első helyezettjei. Felkészítő munkáját Miniszteri Elismerő Oklevéllel jutalmazta a nemzeti erőforrás minisztere, 2013-ban pedig „több éves kiemelkedően eredményes és áldozatos versenyfelkészítő munkája elismeréseképpen Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat” kapta meg.

Szakmai tevékenysége országos ismertséget is hozott: 2004-ben készítette el Digitális biológia album című CD-összeállítását, amelyet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az OM pályázatán elfogadtak, és sok biológia tagozatos gimnáziumban máig segíti az oktatást. Emellett a biológia tanítását segítő szakmai honlapot (http://gergelytibor.hu) működtet önálló tárhelyen (saját maga fedezve a domain-díjat), mellyel országszerte sok tanár és diák felkészülését segíti a biológia érettségire. Kategóriájában az egyik legtartalmasabb honlap az országban. Aktív kezdeményezője, szervezője az öt éven át szünetelő két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei középiskolai biológiai tanulmányi verseny, a Kabay János és a Béres József versenyek újraindításának. 2004-től önzetlenül szerkeszti a Kitaibel Pál biológiaverseny honlapját, ebben a tanévben pedig már a Kitaibel-verseny szervezőbizottságának is tagja lett; tudását pedig a Nyíregyházi Egyetem Így tanítom a biológiát című rendezvényén előadóként osztotta meg, a kollégák legnagyobb elismerésével.

Egész életében alázattal, önzetlenül, becsületesen végzett munkájával méltán iskolánk egyik legjobban tisztelt, város-, megye- és országszerte ismert pedagógus egyénisége, akit mind több évtizedes kiemelkedő szakmai-pedagógiai munkájáért; mind pedig a pedagógus pálya iránti elkötelezettségéért méltán részesítették az életműdíjban.