Irodalomirodalom 7-8. osztály
irodalom 9-10. osztály
irodalom 11-12. osztály
Nyelvtannyelvtan 7-8. osztály
nyelvtan 9-12. osztály
Történelemtörténelem 7-8. osztály
történelem 9-12. osztály
Etikaetika 11. osztály
Angol nyelv     angol 9-12. osztály első idegen nyelv

angol 9-12. osztály második idegen nyelv
angol 11-12. osztály emelt szint
angol 7-12. osztály (hatosztályos)
angol osztályozóvizsga
Német nyelv    német 9-12. osztály első idegen nyelv
német 9-12. osztály második idegen nyelv
német 7-12. osztály (hatosztályos) 
német 11-12. osztály emelt szint
Francia nyelvfrancia 7-12. osztály (hatosztályos)
francia 9-12. osztály első idegen nyelv
francia 9-12. osztály  második idegen nyelv  
Matematika     matematika 7-12. osztály hatosztályos
matematika 9-12.osztály általános tagozat
matematika 9-12. osztály biológia tagozat
matematika 9-12. osztály matematika tagozat
matematika 11-12. emelt szint
Fizika   fizika 7-10. osztály 
fizika 9-12. osztály matematika tagozat
fizika 11-12. osztály emelt szint
Kémia     kémia 7-8. osztály
kémia 9-10. osztály általános és matematika tagozat
kémia 9-10. osztály biológia tagozat 
kémia 11-12. osztály biológia tagozat
kémia 11-12. osztály emelt szint
Biológia     biológia 7-12. osztály hatosztályos
biológia 9-12. osztály 
biológia 11-12. osztály emelt szint
biológia középszintű érettségi témakörök 
biológia osztályozó vizsga 
Földrajzföldrajz 7-10. osztály
Informatika  informatika 7-10. osztály hatosztályos 
informatika 9-10. osztály
Testneveléstestnevelés 7-12. osztály
Ének-zeneének-zene 7-10. osztály
Művészetekművészetek 11-12. osztály
Rajz és vizuális kultúra  rajz és vizuális kultúra 7-8. osztály
rajz és vizuális kultúra 9-10. osztály
Mozgókép és médiaismeret  mozgókép és médiaismeret 9. osztály
mozgókép és médiaismeret 11-12. osztály