A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium címere

Iskolánk jelképe kettős, aranyszegélyű címerpajzs: az alsó, vörös címerpajzson egy kisebb rátett kék címerpajzs látható, ez a városunkhoz való kötődést szimbolizálja, hiszen ezek a színek Nyíregyháza zászlajának színei.

A kék pajzson az aranyszínű tintatartó és az ezüst (fehér) írótoll elsődlegesen a névadó Krúdy Gyulához kötődik, de egyben utal a gimnáziumban folyó humán tudományok és művészetek művelésére is. Az aranyszínű derékszögű vonalzó pedig a reáltudományokat jelképezi. Felül az ívelt ezüst (fehér) pajzsfőben arany betűkkel a KRÚDY felirat olvasható.

A Krúdy Gyula Gimnázium címerét 1971-ben Fekete Zoltán, IV. C osztályos diák tervezte és rajzolta, majd 2023-ban Korcsmáros Rudolf, 10. A osztályos tanuló számítógépes grafikai programmal rajzolta újra.

Bár iskolánk jelképének pajzsa címertanilag nem teljesen szabályos, azonban itt érvényes az a heraldikai elv, miszerint a szabálytalan címer használatát is szentesítik a hagyományok. Ez az alkotás több mint fél évszázada generációk összetartozását, a krúdys szellemiséget jelképezi, ez emeli  közösségi címerré.