Miniszteri elismerő oklevél

Gimnáziumunk újabb pedagógusa, Prokob Ildikó tanárnő, részesült oktatás-nevelés terén kiemelkedő munkájáért országos elismerésben, az október 23., nemzeti ünnepünk alkalmával adományozott Miniszteri Elismerő Oklevélben. Méltóbb helyre nem is kerülhetett volna ez a díj! 

Prokob Ildikó

Négy évtizedes pedagóguspályája alatt mind szakmai, mind emberi, pedagógiai értelemben kiemelkedő tevékenységet végez nem csak iskolánk, hanem városunk, régiónk nevelő-oktató munkájában. Csendes, lelkiismeretes, pontos, következetes pedagógus.

1982-ben szerzett magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanári oklevelet a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, majd ugyanebben az évben kezdte meg tanári tevékenységét a Krúdy Gyula Gimnáziumban. A pedagóguspályához, az iskolához való hűségét, odaadását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mai napig ebben a gimnáziumban tanítja, neveli a felnövekvő generációkat.

Magas szintű szakmai tevékenységét egyrészt saját diákjaink sikere mutatja: szigorú és rendszeres felkészítő munkájának eredményeként diákjai az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen irodalom tantárgyból az országos döntőben szerepeltek; a Ki miben tudós történelemversenyen szintén az országos döntő megmérettetésén vettek részt. Az egyéni tehetséggondozásban is példaértékű tevékenységet végzett, sok-sok országos előadóművészeti versenyre készítette tanulóit. Érzékenysége, az irodalom sokféle árnyalatának ismerete éveken keresztül a város Krúdy-ünnepségeinek jelentős szereplőjévé tették: finom, könnyed forgatókönyveit diákjai mindig lelkesedéssel adták elő – a közönség pedig mindig elismerően értékelte a produkciókat. Felbecsülhetetlen érdeme van abban, hogy a reál beállítottságú gimnáziumban a tanulók művészeti érzékenysége, befogadókészsége jelentősen erősödjön.

Osztályfőnökként mindig igyekezett megismerni, motiválni, közösséggé szervezni a rá bízott tanulókat; odafigyelni egyéni/személyes képességeikre, problémáikra éppúgy, mint a közösséget érintő feladatokra. Módszereit, céljait a szülőkkel együttműködve tudta meghatározni, megvalósítani. Hatékonyan segíti a partneriskolai kapcsolatokat, évtizedeken keresztül a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnáziummal való kapcsolatunk központi szervező egyénisége volt.

Bölcsességével, egész életében alázattal, becsületesen végzett munkájával méltán iskolánk egyik legjobban tisztelt, város- és megyeszerte ismert, a pedagógus pálya iránti elkötelezett egyénisége.