Emlékezés Baloghné Juhász Mária tanárnőre

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Juhász Gyula

Váratlan és megrendítő hírként értesültünk gimnáziumunk egyik alapító pedagógusának, Baloghné Juhász Mária tanárnőnek a haláláról. Személyében egy karizmatikus és magas szakmai igényességű pedagógus, a gimnázium hírnevének meghatározó pillére távozott a krúdys nagycsaládból. Tagja volt az 1969-ben indult Krúdy Gyula Gimnázium alapító tanári karának, amely az akkori Vasvári Pál Gimnázium pedagógusaiból szerveződött. A biológia tagozatos képzés megszervezésében és országos hírnevének megalapozásában igényes szakmai munkájával, következetes szigorúságával és tanítványaira odafigyelő, közvetlenségével meghatározó szerepe volt.

Örömmel dolgozott a fiatal, jó hangulatú és lelkes tantestületben, ahol az ő munkája nyomán is magasra állították a mércét. Iskolán kívüli megnyilatkozásaiban szeretettel és elismeréssel beszélt az összetartó közösség értékteremtő munkájáról, mellyel a fiatal Krúdy Gimnázium hamar rangos iskolává válhatott.

Pályája során osztályfőnökként 8 osztályt kísért végig az érettségiig, de rajtuk kívül több ezer diákkal igyekezett megszerettetni a biológia tantárgyat. Számtalan orvos, állatorvos, gyógyszerész és pszichológus számára adott az egyetemi tanulmányokat is segítő magas szintű szakmai tudást, de a más területeken továbbtanuló diákoknak is a biológiai ismeretek mellett a szakma szeretetéről, az igényes és lelkiismeretes munkavégzésről is követendő példát mutatott.

Elismert és tisztelt tanáregyénisége volt a Krúdynak, ahonnan 27 év után, 1996-ban ment nyugdíjba. Azt követően is aktív maradt, szívesen vett részt diákok versenyekre, felvételire való felkészítésében, és szívesen jött vissza régi munkahelyére beszélgetni, informálódni az iskolai élet alakulásáról.

Életének 83. évében érte a halál. Temetése 2023. augusztus 18-án 13 órakor lesz a Korányi úti ravatalozóban.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrzik egykori tanítványai és kollégái.