Az általános iskolával tanulói jogviszonyban álló 8. évfolyamos tanulók egyéni jelentkezési lapot nem tölthetnek ki!
A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.
a) A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező:
aa) a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8
évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik

ab) általános iskolája többcélú intézmény (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát), és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.
b) A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, azaz:
ba) a jelentkező jelenleg külföldi intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy
bb) a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói
jogviszonyban.


Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek az OH által létrehozott

KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program – egyéni jelentkezők számára

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/egyeni

létrehozott felületén kell előállítani.


Az egyéni jelentkezők számára létrehozott program használata regisztrációhoz kötött.


További információk.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_egyeni_jelentkezes_menete