Osztályozó vizsga

TUDNIVALÓK

AZ IDEGEN NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRÓL ANGOL NYELVBŐL

 1. AUGUSZTUS 24-27

A VIZSGÁRA BEJELENTKEZETT TANULÓKNAK A VIZSGÁN VALÓ MEGJELENÉS KÖTELEZŐ, PÓTVIZSGA IDŐPONT NINCS

 

Szóbeli témakörök:

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

A 6 évfolyamos tanulók témakörei a nyelvtanárral való egyeztetés után

 

Tájékoztató

Az előrehozott osztályozóvizsga célja, hogy azok a tanulók, akik a végzés évét megelőzően szeretnének idegen nyelvi érettségi vizsgát tenni a 100/1997. Kormányrendelet szerint tudják teljesíteni a helyi tantervi követelményeket. Ezeket a követelményeket az intézmény Pedagógiai Programja határozza meg, az iskola honlapján megtalálható. A használt tankönyvekről, segédkönyvekről a szaktanár ad tájékoztatást.

Felhívom figyelmét, hogy az osztályozó vizsga nem ismételhető, így az ott szerzett érdemjegy nem javítható. A kapott osztályzat 11. és 12. évfolyamon jelenleg beszámít a felvételi pontok közé. Ennek tudatában és nyelvtudása reális ismeretében jelentkezzen osztályozóvizsgára.

Kilencedik évfolyamos tanuló akkor nyújthat be osztályozóvizsga kérelmet idegen nyelvből, ha rendelkezik államilag elismert C típusú legalább középfokú nyelvvizsgabizonyítvánnyal.

 • A 9. évfolyamos tanulók az augusztusi vizsgaidőszakban a 10. és a 11. évfolyam tananyagából tesznek osztályozóvizsgát. A 12. évfolyam tananyagából 2021. januárjában kell osztályozó vizsgát tenni.
 • A 10. évfolyamos tanulók augusztusban a 11. évfolyamos tananyagból tesznek osztályozóvizsgát. Akik a 2021. évi októberi érettségi vizsgaidőszakban szeretnének érettségizni, ugyanekkor vizsgáznak a 12. évfolyam anyagából. Akik csak a 2022. évi május-júniusi vizsgaidőszakban érettségiznek, nekik a 2022. januári osztályozóvizsgán kell az utolsó évfolyamot teljesíteni.
 • A 11. évfolyamos tanulók augusztusban a 12. évfolyamos tananyagból tesznek osztályozóvizsgát, ha a 2021. évi októberi érettségi vizsgaidőszakban szeretnének érettségizni

 

Az osztályozó vizsga időpontja 2021. augusztus 24-27.

Írásbeli vizsga: 11. és 12. évfolyam 24.-én 10. évfolyam 25.-én szóbeli vizsgák 26.-27.-én

A részletes terembeosztások, bizottsági beosztások a vizsga napján az aulában megtekinthetők lesznek.

A vizsga a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján elkészült és a nevelőtestület által elfogadott Vizsgaszabályzat alapján történik, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban olvasható. A vizsgaleírás, vizsgakövetelmény az iskola honlapján szintén megtekinthető.

 

 

 

 

 

 

 

I.                  A vizsga részei 

Írásbeli vizsga

 

 

időtartama

elérhető pont-

szám

Használható segéd-

eszközök

nyilvánosság

nyilvánosságra hozás határideje

 

feladattípusok

 

 

60 perc

60 pont

 

 

-

 

részei:

Olvasott szöveg értése

 

 25

nincs

nem nyilvános

-

·         feleletválasztás

·         igaz/hamis/nem értelmezhető

·         egymáshoz rendelés

·         csoportosítás megadott kategóriák szerint

·         események sorrendbe rakása a szöveg alapján

·         szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben

·         szöveg részeinek sorrendbe rakása

·         hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül)

·         hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján

·         rövid választ igénylő nyitott kérdések

 

 

Fogalmazás vagy levélírás

 

 20

nincs

nem nyilvános

-

·         rövid, személyes jellegű közlés (üzenet, naplóbejegyzés, blogbejegyzés, internetes hozzászólás)

·         e-mail

·         meghívó

·         magánjellegű vagy intézménynek szóló levél

 

Nyelvhelyesség

 

15

nincs

nem nyilvános

-

·         hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása)

·         a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével

·         hiányos szövegek kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből

·         megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése

·         szövegtranszformáció a megadott szempontok alapján

 

hallott szöveg értése

 

30 perc

20 pont

CD lejátszó

 

 

·         igaz/ hamis/nem értelmezhető

·         feleletválasztás

·         egymáshoz rendelés

·         események sorrendjének megállapítása

·         nyomtatványok, űrlapok kitöltése

·         táblázat kitöltése

·         hiányos mondatok kiegészítése

·         rövid választ igénylő nyitott kérdések

·         ténybeli hibák azonosítása, javítása

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga

 

 

időtartama

elérhető pont-

szám

Használható segédeszközök

nyilvánosság

nyilvánosságra hozás határideje

feladattípusok

 

 

40-45 perc

40 pont

 

 

 

 

részei:

társalgás,

 téma kifejtése

10-15 perc

20 pont

 

nyilvános témakörök

A vizsga előtt legalább 60 nappal

1. a tankönyv olvasmányainak a megbeszélése tanári kérdések alapján

2. az olvasmányokhoz kapcsolódó témakör kifejtése, vélemény nyilvánítás, vagy szituációs gyakorlat

 

 

 

 

 1. A vizsga értékelése

Olvasott szöveg értékelése:

Feladattípustól függően, javítókulcs segítségével. A pontszám az összes pontszám25 %-át adja.

Hallott szöveg értése

Feladattípustól függően, javítókulcs segítségével. A pontszám az összes pontszám20 %-át adja.

Nyelvhelyesség

Feladattípustól függően, javítókulcs segítségével. A pontszám az összes pontszám15 %-át adja.

 

Íráskészség

Szövegprodukció, egy vagy két feladat (szószám:120)

Értékelési szempontok

Pontszám

Tartalom, szókincs

10

Szövegalkotás, kohézió, forma

5

Nyelvhelyesség

5

 

Beszédértés A pontszám az összes pontszám20 %-át adja.

 1. feladat: A tankönyv olvasmányainak megbeszélése tanári kérdések alapján.

Értékelési szempontok

Pontszám

Kommunikációs készség

5

Szókincs

3

Nyelvhelyesség

2

 

 1. feladat Az olvasmányokhoz kapcsolódó témakör kifejtése, vélemény nyilvánítás vagy szituáció.

Értékelési szempontok

Pontszám

Kommunikációs készség

5

Szókincs

3

Nyelvhelyesség

2

 

A vizsgarészek százalékos megoszlása:

 

Olvasott szöveg értése

25

Fogalmazás vagy levélírás

20

Nyelvhelyesség

15

társalgás, téma kifejtése

20

hallott szöveg értése

20

 

 

 

Százalék %

osztályzat számmal

osztályzat szövegesen

  0-49

1

elégtelen

50-60

2

elégséges

61-72

3

közepes

73-85

4

86-100

5

jeles

 

 

Szóbeli témakörök:

10. évfolyam

11. évfolyam 

12. évfolyam

A 6 évfolyamos tanulók témakörei a nyelvtanárral való egyeztetés után


Iskolánk adatai
 • Iskola neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • OM azonosító: 033651
 • Intézményvezető: Chriszt Gyula
 • E-Mail cím: krudynyh[kukac]krudy-nyh.edu.hu
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64.
 • Nyitvatartás: H-P 7:00 - 17:00
 • Telefonszám: 06/42-501-550
 • Fax szám: 06/42-404-414
Fenntartó adatai
 • Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
 • Telefonszáma: 06/42-795-315
 • E-mail címe: nyiregyhaza[kukac]kk.gov.hu
Eseménynaptár
Krúdy Alapítvány
 • Adószám: 18790225-1-15
 • Bankszámlaszám: 11744003-20360502
Krúdy Sport Alapítvány
 • Adószám: 18801260-1-15
 • Bankszámlaszám: 68800109-11048022