Tankönyv rendelés! Április 08.

Tisztelt Szülők!

A következő (2020/2021) tanévi tankönyvrendelés elkészítése miatt fordulok Önökhöz.

A köznevelésben alkalmazott tankönyvek beszerzéséről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezik, a jogalkotó ebben határozta meg a tankönyvekre vonatkozó általános szabályokat és határidőket.

(Részletesen a XX/A. fejezet (A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS, A TANKÖNYVTÁMOGATÁS, VALAMINT AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL), 76/D. (Az iskolai tankönyvrendelés és -ellátás rendje)

A tankönyvek - a nyelvkönyvek, munkafüzetek kivételével - könyvtári állományba kerülnek, azokat a tanév végén vissza kell adni az iskolai könyvtár részére. A tankönyvek valamennyi évfolyamon ingyenes használatra kerülnek a diákokhoz a 2020/2021-es tanévtől kezdődően.

Ebben az évben a rendkívüli helyzetre való tekintettel az igényfelmérő lap elektronikusan kerül kiadásra, az eKréta rendszeren keresztül. Az elkövetkező napokban folyamatosan készítem osztályonként a kérdőívet, amelyet kiküldök az eKréta adminisztrációs rendszerben rögzített valamennyi gondviselői státusszal rendelkező felhasználójának. Természetesen egy tanulóra vonatkoztatva csak egy kérdőív kitöltése szükséges. A kérdőív az üzenetek menüpont alatt, kitöltendő kérdőívek almenüből érhető el.

Kérem, hogy figyelmesen nézzék meg az iskola munkaközösségei által összegyűjtött tankönyvjegyzéket, és csak azokat jelöljék megrendelésre, amire a tanulónak szüksége van.

Amennyiben a tanuló rendelkezik az adott tankönyvvel, például azért, mert magasabb évfolyamra járó ismerősétől megkapta, akkor a megrendelése nem szükséges az igénylőlapon.

Külön felhívom a figyelmét, hogy idegen nyelvekből a gyermekének megfelelő csoportok tankönyveit jelölje meg (kezdő és haladó szintű nyelvek tankönyvei eltérnek, de azok a tanulók is másfajta tankönyvet használhatnak 11. évfolyamon, akik előrehozott vizsgát kívánnak tenni az adott idegen nyelvből)

A 11.-12. évfolyam esetén eltérések lehetnek az alapóraszámban tanult, illetve az emelt szinten tanulni kívánt tantárgyak tankönyvei között, ezért kérem hogy a választani kívánt emelt szintű csoport könyveit rendeljék csak meg. (Ezeket FAKT jelöléssel láttuk el.)

A kérdőíveket április 20-án 24:00 óráig kell kitölteni, utána az iskola átadja az összesített adatokat jóváhagyásra a fenntartó Tankerületi Központnak.

Technikai segítségért forduljanak Király Tibor rendszergazdához a honlapon található elérhetőségein.

Köszönöm az együttműködésüket!

Chriszt Gyula int. vez sk.


Megnyitás új lapon ↪

Iskolai könyvtár Április 01.

2020. április 2-től a KRÉTA rendszeren keresztül üzenetben előre egyeztetett időpontban működik a kölcsönzés.

Üzeneteket a könyvtáros Jósvainé Harsányi Ágnes nevére kérjük küldeni.


Megnyitás új lapon ↪

Iskolapszichológus elérhetősége Március 31.

Tájékoztató iskolapszichológus elérhetőségéről:

A kialakult járványügyi helyzetben esetenként indokolt lehet, hogy a szülőnek, és a kiskorú tanulónak szakember segítségét kell igénybe venni.

Azt szeretnénk, hogy az iskolapszichológus által nyújtott ingyenes lehetőséggel minden, a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeiben tanuló diák élni tudjon.

Indokolt esetben a  Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium iskolapszichológusa DR. SZILÁGYI LÁSZLÓ  áll rendelkezésükre telefonon

MINDEN HÉTFŐN, SZERDÁN és PÉNTEKEN  9 és 12, valamint 15-18 ÓRA KÖZÖTT,

a 06-70/944-2197- es telefonszámon, aki válaszol az silaudis@gmail.com e-mail címre  elküldött levelekre is.

Kérem az iskolapszichológust indokolt esetben keressék a kedves szülők, figyelembe véve a kliensfogadási idejét.


Megnyitás új lapon ↪

Közétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató Március 25.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Amint az ismert, a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet kihirdetéséről döntött Magyarországon, a Kormány 1102/2020.(III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az iskolában a nevelés-oktatás tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az Önkormányzat - a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve - az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2019/2020-as tanévre étkeztetésre korábban leadott igények a veszélyhelyzet kihirdetését követő tanítási naptól törlésre kerültek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével - , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2020.03.26. (csütörtök) 9.30-ig az alábbi e-mail címen, vagy telefonon:

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:

 • szülő / gondviselő neve

 • gyermek neve, iskolája neve, osztálya

 • az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)

 • szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2020. 04.01 - től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.

Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.

 

Nyíregyháza, 2020.03.24.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata


Megnyitás új lapon ↪

Tájékoztató 2020.03.18. Március 18.

Tájékoztató 2020.03.18.

 

Tisztelt Szülők, Kollégák, Krúdysok!

 

Ahogy várható volt, az online térbe helyezett oktatás, az otthoni munkavégzés széleskörű elterjedése jelentősen megterhelte az Internet hálózatát. Ez a sávszélesség ingadozásával, a le és feltöltések lassulásával, egyes felületek elérhetetlenségével jár együtt. Az eKRÉTA rendszere sem érhető el sokszor, illetve a belépés gyakran sikertelen. Ezúton kérek mindenkit, hogy viseltessen türelemmel a megfelelő infrastrukturális, és weboldali fejlesztések kialakításáig, befejezéséig. 

Kedves Kollégáim! Kérek mindenkit, hogy a "döcögős" helyzet megszűnéséig kellő rugalmassággal kezelje a tanulói feladatok beküldését, keressen alternatív lehetőséget a nagy sávszélességet igénylő online jelenléttel járó csoportos órái helyett. Különösképpen ne használjon olyan beszámoltatási formákat, amelyek rövid időt szabnak a tanulóink számára a feladatok elkészítésére, beküldésére! 

Az iskolai elektronikus levelezési címet folyamatosan figyelem, ide lehet kérdésekkel fordulni, akkor is, ha a más csatorna elérhetősége korlátozott: krudynyh[kukac]krudy-nyh.sulinet.hu

Megértéseteket köszönöm!

Chriszt Gyula int. vez sk.


Megnyitás új lapon ↪

Tájékoztató 2020.03.16. Március 16.

Tisztelt Szülők, kedves Tanítványaink!

A mai naptól életbe lépett a digitális tanulmányi rend a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban is. A nevelőtestülettel egyetértésben az alábbiakról tájékoztatom valamennyi érintett iskolahasználót:

 1. A tanár – diák, pedagógus - szülő kommunikáció hivatalos csatornája a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) üzenetküldési modulja.

 2. Néhány napon belül tervek szerint nemcsak a házi feladatokról, hanem az üzenetekről is kapnak az érintettek el-mailt a megadott elektronikus levelezési címre. Mindennemű kérés, kérdés, felvetés, javaslat kérem, hogy ezen a felületen keresztül érkezzen, itt fogja az iskola is közölni a fontos információkat. Kísérjék figyelemmel honlapunkat is.

 3. KRÉTA belépési problémák, jelszócsere, gondviselői hozzárendelési, technikai kérések, kérdések esetén kérem, hogy forduljanak iskolánk rendszergazdájához Király Tiborhoz munkaidőben (7:30-16:00-ig) a +36301766318 telefonszámon, vagy üzenetben.

 4. Az iskolában maradt személyes tárgyakért munkaidőben, reggel 8:00 és 16:00 óra között lehet bejönni. Kérek mindenkit, hogy ne csak füzeteit, könyveit, iskolában hagyott tornaórai felszerelését vigye haza, hanem a folyosói szekrényben tartott pulóvereit, váltócipőjét, túlélőfelszerelését, szárazkifligyűjteményét is. A személyes fizikai kapcsolatok minimalizálása érdekében egyszerre egy osztályterem környezetében legfeljebb 3 tanuló tartózkodhat. A többieknek (amennyiben ilyen előfordul) az aulában kell várakoznia. Javaslom, hogy a 11-12. évfolyam kedden, 7-8. évfolyam szerdán, 9-10. évfolyam csütörtökön jöjjön, de ettől természetesen rugalmasan eltérünk igények esetén, lehetőségeitekhez igazodva. Egymás értékeire kérlek, hogy vigyázzatok!

Kedves Krúdysok!

A tanulmányi feladataitokat is elsősorban a KRÉTA rendszeren keresztül fogjátok megkapni a házi feladat modult erre fejlesztették ki, de az üzenetküldési modulban is van lehetőség csatolmányok beillesztésére, küldésére. Figyeljétek minden nap. Az oktatási rendben igyekeztünk a napi órarendhez igazítani a tananyagokat. Tanáraitokat arra kértem, hogyha online kommunikációt igénylő feladatokat kaptok, akkor az órarendi óra idejére időzítsék azokat.

A korábban már létrehozott egyéb platformok, csoportok továbbra is alkalmazhatók a kapcsolattartásra, amennyiben valamennyi érintett számára elérhető minden információ. A tantárgyak és tananyagok sokszínűsége nem ad lehetőséget, hogy itt részletekbe menően informáljalak benneteket, ezt majd szaktanáraitok megteszik.

A sikeres tanulási folyamat érdekében tegyetek meg mindent, hogy az útmutatásuk szerint tudjatok haladni. Az elvégezett feladatokról határidőben számoljatok be, hiszen az elkövetkező időben az otthoni munkátok lesz az értékelés alapja. Biztosan hiszem, hogy az online térben nagyobb gyakorlattal és biztonsággal mozogtok, mint bármelyikünk. Tájékozódjatok hiteles forrásokból. Amennyire lehet szorítsátok minimálisra a fizikai jelenléttel járó tevékenységeiteket. Ne felejtkezzetek el a megfelelő mozgásmennyiségről, amit akár otthon is elvégezhettek. Kérlek benneteket, hogy közös céljaink megvalósításáért igyekezzetek lelkesek, kitartóak és együttműködőek maradni.

Tisztelt Szülők!

Kérem Önöket, hogy az elkövetkezendő időszakban fordítsanak kiemelt figyelmet gyermekeik tanulmányaira, hiszen a pedagógiai kontroll egy része most Önökre hárul. Segítsék őket odafigyeléssel, támogatással, egy okos tanulási rend kialakításával, alkalmazásával.

Továbbra is kérem Önöket, hogy tartsanak kapcsolatot digitálisan az iskolával, az osztályfőnökkel, a tanárokkal egyéni igényeik és a szükséges mérték betartása mellett. Javaslataikkal, észrevételeikkel, kéréseikkel forduljanak bizalommal az iskolavezetéshez!

 

Chriszt Gyula

intézményvezető sk.


Megnyitás új lapon ↪

Iskolánk adatai
 • Iskola neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • OM azonosító: 033651
 • Intézményvezető: Chriszt Gyula
 • E-Mail cím: krudynyh[kukac]krudy-nyh.sulinet.hu
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64.
 • Nyitvatartás: H-P 7:00 - 17:00
 • Telefonszám: 06/42-501-550
 • Fax szám: 06/42-404-414
Fenntartó adatai
 • Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
 • Telefonszáma: 06/42-795-315
 • E-mail címe: nyiregyhaza[kukac]kk.gov.hu
Eseménynaptár
Krúdy Alapítvány
 • Adószám: 18790225-1-15
 • Bankszámlaszám: 11744003-20360502
Krúdy Sport Alapítvány
 • Adószám: 18801260-1-15
 • Bankszámlaszám: 68800109-11048022