DeBate angol nyelvű országos vitaverseny Június 20.

2022. június 14-én megérkeztek az oklevelek  és ajándékok a DeBate angol nyelvű országos vitaverseny szervezőitől. A versenyt a Debreceni Egyetem és az Amerikai Nagykövetség hirdette meg. Büszkék vagyunk tanítványainkra, akik kiválóan beszélik az angol nyelvet és szabadidejüket a felkészülésnek szentelték. A 10. d lány csapata (Czeglédi Nóra, Kirják Luca, Szabó Sára) 5. helyezést ért el.

 

Orosz Róbert és Szabó Ágoston 12. d valamint Tamás Ákos 11. d a 7. helyezést érték el. A versenyen 24 csapat mérkőzött meg.

 


Megnyitás új lapon ↪

Országos elismerés Június 03.

Gimnáziumunk két, az oktatás-nevelés terén kiemelkedő munkát végző pedagógusa részesült országos elismerésben május 31-én Budapesten. Náluk méltóbb helyre nem is kerülhettek volna ezek a díjak!

Szerényi Róbert tanár úr Eötvös József-díjat vehetett át kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája elismeréseként (országosan összesen hatan részesültek ebben az elismerésben).

Rák Tiborné tanárnő Apáczai Csere János–díjban részesült kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréseként (országosan mindössze harmincketten részesültek ebben a kitüntetésben).

 

Rák Tiborné tanárnő

Szerényi Róbert tanár úr

1993 óta a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium meghatározó személyiségű angol szakos pedagógusa, akinek diákok százai köszönhetik alapos és tökéletes nyelvtudásukat.
Első tanári diplomáját orosz-testnevelés szakos tanárként 1983 júniusában vehette át az akkori Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, majd 1993 júniusában angol szakos nyelvtanári diplomát is szerzett. Az ezredfordulón, az akkori Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen angol nyelv és irodalom szakos tanár és bölcsész diplomát szerzett 2001-ben, és ugyanebben az évben elkezdte a közoktatási vezető képzést a Budapesti Műszaki Egyetemen, amit sikeresen be is fejezett. A Krúdy Gyula Gimnáziumban eddig eltöltött 29 éve során 1994-től osztályfőnöki teendőket látott el megszakítás nélkül. A Krúdy Alapítvány Kuratóriumának elnöke több mint két évtizede, osztályfőnöki munkaközösség vezető, az intézményben működő Szülői Munkaközösség tanárelnöke tisztséget pedig 24 éven át töltötte be. Több mint 14 éve emelt szinten tantárgyi bizottsági elnöki, illetve középszintű érettségi vizsgán elnöki feladatokat lát el.
Pedagógiai munkája során kimagasló szakmai felkészültsége, magas színvonalú oktató munkája meghatározó az iskola nyelvoktatásában. Tanórán kívül is napi rendszerességgel készíti diákjait közép- és felsőfokú nyelvvizsgára, emelt szintű érettségire. Rendszeresen szervezett angliai tanulmányutakat a diákok számára. Az angol nyelvi OÁTV, OKTV versenyeken szép sikereket értek el az általa felkészített diákok.

Mind szakmai, mind emberi, pedagógiai értelemben kimagasló tevékenységet végez nem csak iskolánk, hanem városunk, régiónk nevelő-oktató munkájában.
1994-ben szerzett történelem-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát Debrecenben, s ugyanabban az évben kezdte pályáját a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, 2005-től pedig a Krúdy Gyula Gimnázium tanára.
Szigorú és rendszeres felkészítő munkájának eredményeként történelem fakultációs csoportjaiból mindenki sikeresen szerepel az emelt szintű érettségin; többször is a történelem OKTV döntőjéig jutottak el tanítványai. Emellett diákok százai készülhettek a tanártársával közösen írt tankönyvéből.
Az emelt szintű történelem írásbeli érettségi javításvezetői munkájáról minden kolléga elismerően nyilatkozik. A kétezres évek első évtizedében a Nyíregyházi Egyetemen gazdaságföldrajzot is tanított óraadóként. Mentorként szerepet vállal egyrészt a Nyíregyházi Egyetem, másrészt a Debreceni Egyetem hallgatóinak felkészítésében is, lelkesen támogatja, segíti a pályára érkező fiatalokat.
Osztályfőnökként mindig igyekezett megismerni, motiválni, közösséggé szervezni a rá bízott tanulókat; odafigyelni személyes képességeikre, problémáikra. A Krúdy Sport Alapítvány kuratóriumának elnöke, fáradhatatlanul szervezi iskolánkban a KrúdyFesztet, ugyanakkor gimnáziumunk Közalkalmazotti Tanácsának elnöke is.
Bölcsességével, jó humorával, egész életében alázattal, becsületesen végzett munkájával méltán iskolánk egyik legjobban tisztelt, város- és megyeszerte ismert pedagógus egyénisége.

  


Megnyitás új lapon ↪

Menzára jelentkezés Április 28.

Kedves Szülők, Diákok!

2022/2023. tanév menzás étkezésre való jelentkezést az alább csatolt, kitöltött dokumentumokkal lehet megtenni.

Ezeket hétfőnként az aulai irodában (az ebédjegy átvételének helyén) lehet leadni Gyüréné Anita néninek.

Kérjük, arra figyeljenek, hogy külön "Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez" van az általános iskolás korúaknak (7-8. osztályok) és a középiskolás korúaknak. Az osztálymegjelölést a következő tanév szerint kell érteni!

 Az ebédjegy lemondása nem csak a KÖZIM-nél lehetséges (etkezes@kozim.hu  az emailben meg kell írni a tanuló nevét, osztályát és az iskola nevét Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium), hanem akár a Nyíregyházi Krúdy Gimnázium telefonszámán +36(42)501-550, vagy személyesen a gimnázium titkárságán 09:20-ig Nádasy Csabának bejelentve, másnaptól érvényesítve, az ebédjegy leadásával.

NY-1.-F.-Nyilatk. Étkezés igénybevételéhez-ÁLT. ISK.-FELSŐ

NY-2.-Nyilatk. Étkezés igénybevételéhez-KÖZÉPISK

NY-6.-Isk._TÁMOGATÁS igénybejelentő

NY-7.-Isk._Nyilatkozat 3 gy. támogatatáshoz


Megnyitás új lapon ↪

OKTV Április 13.

Szívből gratulálunk Orosz Réka Ildikó 12.A osztályos tanítványunknak, aki az Informatika I. kategóriában az Országos Középiskolai Tanulmányi versenyt megnyerte!
További szép sikereket kívánunk neki!


Megnyitás új lapon ↪

Intézményvezetői pályázat Április 08.

2022. június 28-ai elbírálású intézményvezetői pályázati eljárás.

Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium intézményvezetői megbízásra Chriszt Gyula által benyújtott pályázat részét képező vezetési program itt letölthető.


Megnyitás új lapon ↪

Felvételi jegyzék 2022 Március 03.

Tájékoztató


20/2012. EMMI rendelet 40. § (1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig (2022. március 16.) a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. (2) A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező (1) bekezdésben meghatározott azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

A felvételi jegyzék itt letölthető


Megnyitás új lapon ↪

Tájékoztató Március 02.

KEDVES VOLT KOSARAS KRÚDYS DIÁKOK!

Újból eltelt egy év. Sajnálattal értesítünk benneteket, hogy ebben az évben sem tudjuk a hagyományos március 15.-i "Krúdy Kupa-Öreg Diák találkozót" megtartani. A fennálló járványügyi helyzet, szabályozások most sem kedveznek az összejövetelnek. Reméljük, hogy a következő évben sikerül ezt az 50 éve fennálló hagyományt tovább ápolnunk. Addig is jó egészséget kívánunk mindenkinek. Jövőre várunk Benneteket!


Megnyitás új lapon ↪

Iskolánk adatai
 • Iskola neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • OM azonosító: 033651
 • Intézményvezető: Chriszt Gyula
 • E-Mail cím: krudynyh[kukac]krudy-nyh.edu.hu
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64.
 • Nyitvatartás: H-P 7:00 - 17:00
 • Telefonszám: 06/42-501-550
 • Fax szám: 06/42-404-414
Fenntartó adatai
 • Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
 • Telefonszáma: 06/42-795-315
 • E-mail címe: nyiregyhaza[kukac]kk.gov.hu
Eseménynaptár
Krúdy Alapítvány
 • Adószám: 18790225-1-15
 • Bankszámlaszám: 11744003-20360502
Krúdy Sport Alapítvány
 • Adószám: 18801260-1-15
 • Bankszámlaszám: 68800109-11048022