Étkezésre jelentkezés 2020 Június 03.

Kedves Diákok, Szülők!

 

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a kozim.hu honlapon tájékozódhatnak.

A 7-8. osztályos tanulóknak a NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ - 2020/2021 ÁLTALÁNOS ISKOLA (5. – 8. évf.) dokumentumot,

a 9-12. évfolyamosoknak a  NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ - 2020/2021 KÖZÉPISK. (9. – 14. évf.) dokumentumot kell kinyomtatni.

Amennyiben étkezési kedvezményre jogosultak, úgy a NYILATKOZAT INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ - 2020/2021 ÁLT.ISK - KÖZÉPISK. űrlapot kell kitölteni, illetve csatolni kell ehhez az igazoló dokumentum másolatát.

Ezeket mindenkinek ki kell tölteni, illetve az igazolásokat ismét el kell küldeni, függetlenül attól, hogy a tavalyi tanévben étkezett.

Mindezeket postán a Közintézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 1., vagy erre a címre személyesen, a Közim POSTALÁDÁBA bedobva kell eljuttatni 2020. június 30-ig.


Megnyitás új lapon ↪

Tájékoztató Május 21.

Jelentkezési lap osztályozó vizsgára ITT letölthető

Tájékoztató tanulók, szülők részére részére

2020. május 21.

Kedves Krúdysok, Tisztelt Szülők!

Néhány aktuális információt szeretnék megosztani Veletek, Önökkel

 1. Emelt szintű csoportba jelentkezés

A mai napon a 10 és 11. évfolyamosok számára kiküldtem a következő tanévi emelt szintű csoportba történő jelentkezés kérdőívét az eKréta rendszerben. A kérdőívről e-mailt kaptok, de kitölteni az eKréta rendszerben tanulói belépés után az üzenetek menüben kérdőívek menüpont alatt lehet.

 1. Előrehozott osztályozóvizsga információk:

Az előrehozott osztályozóvizsga célja, hogy azok a tanulók, akik a végzés évét megelőzően szeretnének idegen nyelvi érettségi vizsgát tenni a 100/1997. Kormányrendelet szerint tudják teljesíteni a helyi tantervi követelményeket. Ezeket a követelményeket az intézmény Pedagógiai Programja határozza meg, az iskola honlapján megtalálható.

Fontos tudnod, hogy mivel az osztályozó vizsga nem ismételhető, így az ott szerzett érdemjegy nem javítható, a kapott osztályzat 11. és 12. évfolyamon jelenleg pedig beszámít a felvételi pontok közé, ennek tudatában és nyelvtudásotok reális ismeretében jelentkezzetek osztályozóvizsgára.

Kilencedik évfolyamos tanuló akkor nyújthat be osztályozóvizsga kérelmet idegen nyelvből, ha rendelkezik államilag elismert C típusú legalább középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Ekkor az augusztusi vizsgaidőszakban a 10. és a 11. évfolyam tananyagából is osztályozó vizsgát kell tennie. A 12. évfolyam tananyagából 2021. januárjában kell osztályozó vizsgát tenni. A tizedikes tanulók augusztusban a 11. évfolyamos tananyagból tesznek osztályozóvizsgát.

Jelentkezési lap a krudnyh.hu honlapunkon lesz letölthető néhány óra múlva, legkésőbb május 22-én, június 10-ig az iskolába kell visszajuttatni kitöltve, aláírva elektronikusan, vagy az iskola portájára beadva.

Az osztályozó vizsga tervezett időpontja 2020. augusztus 24-28.

 1. Előrehozott érettségi vizsgák

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet jelenleg a következőképpen rendelkezik:

 1. §. (3) * Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető

 2. a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

 3. b) * olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.
  Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a mellékelt linken elérhető. Ezen állásfoglalás alapján a 2020. őszi vizsgaidőszakban a 11 és 12-es tanulók is jelentkezhetnek idegen nyelvből előrehozott érettségi vizsgára. A vizsgát lebonyolító intézményekről később születik megállapodás.
  A link ITT elérhető!

 

 1. Pótlólagos tankönyvrendelés

Azok a tanulók, akiknek a tankönyvrendelését a szülőnek korábbi határidőben nem sikerült rögzítenie az eKréta rendszerben, újabb kérdőívet kapnak. A tankönyveket a pótrendeléssel fogjuk feladni, de ugyanakkor érkezik meg, mint a rendes időszakban megrendelt tankönyvek, így őket semmilyen hátrány nem éri természetesen, de a rendelési felület csak jogszabályban rögzített időintervallumokban érhető el

 1. Közösségi Szolgálat

Minden érintettet tanulót kérek, hogy a közösségi szolgálati naplójáról készült digitális képet elektronikusan juttassa el az osztályfőnökének, aki rögzíteni tudja az eKréta felületen a teljesített óraszámokat. A teljesített feladatok a naplóban, bizonyítványban, törzslapon rögzítésre kerülnek.

 1. Információszolgáltatás

Mindennemű kéréssel, kérdéssel, tájékoztatás iránti kérelemmel lehet fordulni az iskolavezetéshez címzett üzenetben az eKréta felületen vagy az iskola központi levelezési címén krudynyh[kukac]krudy-nyh.sulinet.hu címen. A központi iránymutatásokon, jogszabályokon alapuló információkról az iskola honlapján továbbra is tájékoztatást adok, azok megjelenése után.

Jelentkezési lap osztályozó vizsgára ITT letölthető

Chriszt Gyula sk.


Megnyitás új lapon ↪

Természetfotó kiállítás Április 22.

Természetfotó kiállítás

a Föld napja alkalmából

2020. április 22.

 

A hagyományos fotópályázatunkra idén 14 krúdys diák adott be összesen 173 fotót. A héttagú zsűri döntése alapján 14 pályázó 110 fényképét állítjuk ki.

 

Jutalmazottak:

 1. Kázmér Ágnes 11.D

 2. Garai Graciána 11. C

 3. Szabó Anna 11. A

 4. Seregi Alíz 12. C

 5. Mátyás Réka 10. B

 6. Juhos Hanna 10. B

 7. Pethő Noémi 11. C

 

Itt tekinthetők meg a kiállított fotók. 

 

A képeket zsűrizték:

Aros Gréta  10. C

Bérczes Gergely

Czifra Eszter 10. B

Gergely Tibor

Sallai Judit

Tóth István

Varga Szilveszter

 

Mind a 14 fotósnak köszönjük a képeket:


Czene Kincső 9. D

Garai Graciána 11. C

Juhos Hanna 10. B

Kázmér Ágnes 11. D

Kiss Konrád 9. A

Kóródi Konrád 10. B

Lovas Lili 10. C

Mátyás Réka 10. B

Nagy Fanni 10. D

Nagy Zsófia 10. B

Pethő Noémi 11. C

Seregi Alíz 12. C

Szabó Anna 11. A

Ur Attila 11. A

 

Fotózz!  Jövőre is rendezünk kiállítást!


Megnyitás új lapon ↪

Kréta belépéssel kapcsolatosan Április 16.

KRÉTA belépési problémák, jelszócsere, gondviselői hozzárendelési, technikai kérések, kérdések esetén kérem, hogy forduljanak iskolánk rendszergazdájához Király Tiborhoz munkaidőben (7:30-16:00-ig) a +36301766318 telefonszámon, vagy üzenetben.


Megnyitás új lapon ↪

Iskolánk adatai
 • Iskola neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • OM azonosító: 033651
 • Intézményvezető: Chriszt Gyula
 • E-Mail cím: krudynyh[kukac]krudy-nyh.sulinet.hu
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64.
 • Nyitvatartás: H-P 7:00 - 17:00
 • Telefonszám: 06/42-501-550
 • Fax szám: 06/42-404-414
Fenntartó adatai
 • Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
 • Telefonszáma: 06/42-795-315
 • E-mail címe: nyiregyhaza[kukac]kk.gov.hu
Eseménynaptár
Krúdy Alapítvány
 • Adószám: 18790225-1-15
 • Bankszámlaszám: 11744003-20360502
Krúdy Sport Alapítvány
 • Adószám: 18801260-1-15
 • Bankszámlaszám: 68800109-11048022