Tájékoztató

Május 21.

Jelentkezési lap osztályozó vizsgára ITT letölthető

Tájékoztató tanulók, szülők részére részére

2020. május 21.

Kedves Krúdysok, Tisztelt Szülők!

Néhány aktuális információt szeretnék megosztani Veletek, Önökkel

 1. Emelt szintű csoportba jelentkezés

A mai napon a 10 és 11. évfolyamosok számára kiküldtem a következő tanévi emelt szintű csoportba történő jelentkezés kérdőívét az eKréta rendszerben. A kérdőívről e-mailt kaptok, de kitölteni az eKréta rendszerben tanulói belépés után az üzenetek menüben kérdőívek menüpont alatt lehet.

 1. Előrehozott osztályozóvizsga információk:

Az előrehozott osztályozóvizsga célja, hogy azok a tanulók, akik a végzés évét megelőzően szeretnének idegen nyelvi érettségi vizsgát tenni a 100/1997. Kormányrendelet szerint tudják teljesíteni a helyi tantervi követelményeket. Ezeket a követelményeket az intézmény Pedagógiai Programja határozza meg, az iskola honlapján megtalálható.

Fontos tudnod, hogy mivel az osztályozó vizsga nem ismételhető, így az ott szerzett érdemjegy nem javítható, a kapott osztályzat 11. és 12. évfolyamon jelenleg pedig beszámít a felvételi pontok közé, ennek tudatában és nyelvtudásotok reális ismeretében jelentkezzetek osztályozóvizsgára.

Kilencedik évfolyamos tanuló akkor nyújthat be osztályozóvizsga kérelmet idegen nyelvből, ha rendelkezik államilag elismert C típusú legalább középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Ekkor az augusztusi vizsgaidőszakban a 10. és a 11. évfolyam tananyagából is osztályozó vizsgát kell tennie. A 12. évfolyam tananyagából 2021. januárjában kell osztályozó vizsgát tenni. A tizedikes tanulók augusztusban a 11. évfolyamos tananyagból tesznek osztályozóvizsgát.

Jelentkezési lap a krudnyh.hu honlapunkon lesz letölthető néhány óra múlva, legkésőbb május 22-én, június 10-ig az iskolába kell visszajuttatni kitöltve, aláírva elektronikusan, vagy az iskola portájára beadva.

Az osztályozó vizsga tervezett időpontja 2020. augusztus 24-28.

 1. Előrehozott érettségi vizsgák

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet jelenleg a következőképpen rendelkezik:

 1. §. (3) * Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető

 2. a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

 3. b) * olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.

Hivatkozott jogszabályrészből világosan kiolvasható, hogy a 12. évfolyamos tanuló ősszel nem tehet előrehozott érettségi vizsgát, csak szintemelő vizsgát az, aki az adott idegen nyelvből középszintű vizsgával már rendelkezik. Olyan tantárgyból, aminek az oktatása véget ért (pl.: informatika, fizika, kémia, földrajz) azonban lehet jelentkezni ősszel előrehozott vizsgára, azonban ezek megszervezésére nem az intézményben kerül sor, a jelentkezésről, az őszi vizsgák jelentkezési határidejéről a később megjelenő EMMI rendelet fog dönteni.

A rendkívüli helyzet miatt a februári előrehozott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törölte a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet (a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről) alapján. Ahhoz, hogy az őszi vizsgaidőszakban lehetővé váljon az előrehozott vizsgák szervezése a 12. évfolyamosok számára idegen nyelv tantárgyakból további jogszabály-módosítás szükséges, erről értesíteni fogom az érintetteket amennyiben majd nyilvánosságra hozzák.

 1. Pótlólagos tankönyvrendelés

Azok a tanulók, akiknek a tankönyvrendelését a szülőnek korábbi határidőben nem sikerült rögzítenie az eKréta rendszerben, újabb kérdőívet kapnak. A tankönyveket a pótrendeléssel fogjuk feladni, de ugyanakkor érkezik meg, mint a rendes időszakban megrendelt tankönyvek, így őket semmilyen hátrány nem éri természetesen, de a rendelési felület csak jogszabályban rögzített időintervallumokban érhető el

 1. Közösségi Szolgálat

Minden érintettet tanulót kérek, hogy a közösségi szolgálati naplójáról készült digitális képet elektronikusan juttassa el az osztályfőnökének, aki rögzíteni tudja az eKréta felületen a teljesített óraszámokat. A teljesített feladatok a naplóban, bizonyítványban, törzslapon rögzítésre kerülnek.

 1. Információszolgáltatás

Mindennemű kéréssel, kérdéssel, tájékoztatás iránti kérelemmel lehet fordulni az iskolavezetéshez címzett üzenetben az eKréta felületen vagy az iskola központi levelezési címén krudynyh[kukac]krudy-nyh.sulinet.hu címen. A központi iránymutatásokon, jogszabályokon alapuló információkról az iskola honlapján továbbra is tájékoztatást adok, azok megjelenése után.

Jelentkezési lap osztályozó vizsgára ITT letölthető

Chriszt Gyula sk.


Iskolánk adatai
 • Iskola neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • OM azonosító: 033651
 • Intézményvezető: Chriszt Gyula
 • E-Mail cím: krudynyh[kukac]krudy-nyh.sulinet.hu
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64.
 • Nyitvatartás: H-P 7:00 - 17:00
 • Telefonszám: 06/42-501-550
 • Fax szám: 06/42-404-414
Fenntartó adatai
 • Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
 • Telefonszáma: 06/42-795-315
 • E-mail címe: nyiregyhaza[kukac]kk.gov.hu
Eseménynaptár
Krúdy Alapítvány
 • Adószám: 18790225-1-15
 • Bankszámlaszám: 11744003-20360502
Krúdy Sport Alapítvány
 • Adószám: 18801260-1-15
 • Bankszámlaszám: 68800109-11048022